Категория: Новини

мар. 08
Среща за читалищата на тема: „Съхранението на фолклора в читалището – документи и практики“

НА 1 март 2024 г. се проведе среща на представители на читалища от област Перник по повод Ден на самодееца. Лектор на срещата бе гл. ас. д-р Стела Ненова към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, която представи презентация по темата и запозна участниците с историята на читалището – създаване, преходи […]

фев. 23
Представена бе книгата „Село Слаковци – родолюбиви спомени за селото“

На 22 февруари 2024 г. в салона на читалище „Просвещение – 1870 г.“ град Брезник, Светла Панталеева представи пред своята публика, книгата посветена на нейното родно село Слаковци. Книгата е резултат на дълъг и упорит труд от страна на авторката, в продължение на над десет години – събиране, проучване и изследване на историята на селото. […]

фев. 20
Среща – дискусия на тема „Читалищни диалози“

Днес, 15 февруари 2024 г. се проведе среща за читалищата от област Перник в конферентната зала на общински младежки дом – град Перник, която се организира съвместно с фондация „Народни читалища“. Целта на срещата бе да се очертаят предизвикателствата пред читалищата, предложения за промени и подобрения на работния процес, предложения за изменения и допълнения на […]

фев. 20
Празнуваме „Бабинден“ по радомирски

„Бабинден“ е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагали при раждане на младите булки и невести. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките. Този празник е езически и идва от далечните праславянски времена, но се […]