Министерство на културата
Информационен сайт за българските читалища
Регистър на народните читалища
Областна администрация Перник
Община Перник
Община Радомир
Община Брезник
Община Земен
Община Трън
Община Ковачевци
Структурни фондове
Европейска комисия
Международен фестивал на маскарадните игри
Програма „Глоб@лни библиотеки – България“
Съюз на народните читалища
Регистър на обществените библиотеки
Регионален исторически музей Перник
ОК „Дворец на културата“ Перник
Общински младежки дом Перник
Министерство на културата – България и ЮНЕСКО
Живи човешки съкровища Бъргария
Национална агенция за приходите
Нематериално културно наследство
Регинален център под егидата на ЮНЕСКО
Агенция по вписванията
Национален статистически институт